Bizimlə əlaqə

  Laborator testlər:

  • QÜA (Qan Ümumi Analizi)+EÇS
  • Qlükoza (aclıq)
  • AST
  • TSH
  • FT4
  • Urea nitrogeni, qan (BUN)
  • Kreatinin
  • Dəmir
  • Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti
  • Ferritin
  • Vitamin D (total) 25 (OH)
  • Vitamin B12
  • Sidiyin ümumi analizi

  Laborator testlər:

  • QÜA (Qanın Ümumi Analizi) + EÇS
  • Sidiyin ümumi analizi
  • Nəcisin ümumi analizi
  • Vitamin D
  • IgE
  • Dəmir
  • Kalsium
  • Qlükoza (aclıq)
  • TSH
  • QÜA (Qanın Ümumi Analizi) + retikulositlər
  • Dəmir
  • Ferritin
  • UİBC
  • TİBC
  • Vitamin B12
  • Fol turşusu
  • Periferik qandan preparat
  • QÜA (Qanın Ümumi Analizi)
  • IgE
  • Qida allergiya profili
  • Tənəffüs allergiya profili
  • Nəcisin ümumi analizi
  • Aclıq qan şəkəri
  • Toxluq qan şəkəri
  • Insulin
  • HbA1C
  • Insulin rezistentliyi (HOMA-İR)
  • C-peptid*
  • QÜA( Qanın Ümumi Analizi) + retikulositlər
  • Hemoqlobin fraksiyalarının təyini
  • Ferritin
  • Dəmir
  • Periferik qandan preparat
  • QÜA (Qanın Ümumi Analizi) + EÇS
  • İonlaşmış kalsium
  • Fosfor
  • Vitamin D
  • PTH
  • IGF-1
  • IGFBP
  • Somatotropin
  • Estradiol (E2)
  • LH
  • FSH
  • Prolaktin
  • TSH
  • Progesteron
  • Testosteron
  • Sərbəst testosterone
  • 17-OH progesteron
  • SHBG