Quantiferon

Quantiferon –TB Gold Plus (QFT-Plus) Uzun illərdir ki, tuberkulin dəri testi (TDT, Mantu testi), latent vərəm infeksiyası üçün skrininqdə köməkçi vasitə kimi istifadə olunur. Bununla birlikdə, bu testin tətbiqindəki bəzi çatışmazlıqlar alternativ metodların axtarışı və işlənməsini zəruri etdi. QuantiFERON-TB Gold testi Tuberkulin dəri testinə (Mantoux test, Mantu) alternativ olaraq yaradılmış T-hüceyrə əsaslı testdir. Mycobacterium tuberculosis […]